Política de Qualitat, Protecció Mediambiental i Prevenció de Riscos Laborals.

La Direcció de PARCS I JARDINS CATALUNYA des de la perspectiva del seu abast:

“Realització de projectes integrals de jardineria i paisatgisme.
Construcció i manteniment integral d’espais verds, jardins, infraestructures urbanes i viàries; Serveis integrals d’arboricultura, podes, repoblacions i plantacions i tractaments silvícoles; instal·lacions de reg.
Realització de projectes integrals d’àrees de joc infantil i patis naturals.
Construcció i manteniment integral d’àrees de jocs infantils, entrenament físic a l’aire lliure, mobiliari urbà i patis escolars naturalitzats.”

Assumeix els principis que conformen la seva política de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals i seguretat de la informació, com un tot integrat i els concretat en els següents principis generals:

 • Identificar i avaluar els riscos i oportunitats per prendre accions que ens permetin planificar el nostre sistema de gestió integrat.
 • Constituir el marc de referència per a l’establiment dels objectius enfocats a la millora continua del Sistema integrat i de la prestació del servei així com de la satisfacció de clients i altres parts interessades.
 • Aconseguir la QUALITAT TOTAL, aplicant la millora continuada del Sistema de gestió com a metodologia de treball per tal d’optimitzar tots els processos de l’empresa.
 • La PROTECCIO DE LA SALUT I LA SEGURETAT DELS EMPLEATS I DE LES INSTAL·LACIONS, és un principi bàsic pel desenvolupament de l’activitat de PARCS I JARDINS CATALUNYA, amb la finalitat que tots els processos i operacions siguin segurs tan per les persones, els clients i la Societat en general. Per això,
 • La Direcció es compromet a proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut i per a eliminar els perills i reduir els riscos relacionats amb el treball d’acord amb el context i riscos i oportunitats identificats.
 • Aportar mecanismes per a la consulta i participació dels treballadors i dels seus representants.
 • La conservació del MEDI AMBIENT, és una funció assumida, liderada i gestionada per aquesta Direcció, mitjançant la seva línia executiva, tan pels nostres centres de treball, com per l’entorn social i el servei que realitzem a casa dels clients.
 • La Direcció es compromet a preveure i tenir en compte en tots els projectes i serveis els efectes sobre el MEDI AMBIENT, i introduir les millores necessàries, amb la finalitat de protegir de forma efectiva a les persones, les instal·lacions i l’entorn, sempre intentant prevenir la contaminació.
 • La Direcció es compromet a aportar els recursos humans i materials per garantir la prestació de servei acomplint les expectatives de les parts interessades.
 • L’Organització assumeix el compromís de complir tots els requisits legals, normatius i d’altres que pugui subscriure amb les parts interessades, en matèria de prevenció de riscos laborals, medi ambient i seguretat de la informació.
 • Els Proveïdors són col·laboradors de gran importància per a la Qualitat, per això la Direcció vetllarà perquè les operacions subcontractades a tercers compleixin també la mateixa política que PARCS I JARDINS CATALUNYA.

Rubí, a 1 de desembre de 2021