Camí de Can Xercavins, s/n · 08191 Rubí (BCN)

La Direcció de PARCS I JARDINS CATALUNYA des de la perspectiva del seu abast:

“Construcció i manteniment de jardins. Instal·lació de reg. Treballs forestals: tala, desbrossament, reforestació, aforestació i manteniment de camins. Tala controlada d’arbres.”

Assumeix els principis que conformen la seva política de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals i seguretat de la informació, com un tot integrat i els concretat en els següents principis generals:

  • Identificar i avaluar els riscos i oportunitats per prendre accions que ens permetin planificar el nostre sistema de gestió integrat. Establir objectius enfocats a la millora de la qualitat de la prestació del servei i de la satisfacció de clients i altres parts interessades.
  • Aconseguir la QUALITAT TOTAL, aplicant la millora continuada com a metodologia de treball per tal d’optimitzar tots els processos de l’empresa.
  • La PROTECCIO DE LA SALUT I LA SEGURETAT DELS EMPLEATS I DE LES INSTAL·LACIONS, és un principi bàsic pel desenvolupament de l’activitat de PARCS I JARDINS CATALUNYA, amb la finalitat que tots els processos i operacions siguin segurs tan per les persones, els clients i la Societat en general.
  • La conservació del MEDI AMBIENT, és una funció assumida, liderada i gestionada per aquesta Direcció, mitjançant la seva línia executiva, tan pels nostres centres de treball, com per l’entorn social i el servei que realitzem a casa dels clients.
  • La Direcció es compromet a preveure i tenir en compte en tots els projectes i serveis els efectes sobre el MEDI AMBIENT, i introduir les millores necessàries, amb la finalitat de protegir de forma efectiva a les persones, les instal·lacions i l’entorn,  sempre intentant prevenir la contaminació.
  • La Direcció es compromet a aportar els recursos humans i materials per garantir la prestació de servei acomplint les expectatives de les parts interessades.
  • L’Organització assumeix el compromís de complir tots els requisits legals, normatius i d’altres que pugui subscriure amb les parts interessades, en matèria de prevenció de riscos laborals, medi ambient y seguretat de la informació.
  • Els Proveïdors són col·laboradors de gran importància per a la Qualitat, per això la Direcció vetllarà perquè les operacions subcontractades a tercers compleixin també la mateixa política que PARCS I JARDINS CATALUNYA.

Rubí a 29 de novembre de 2017