Camí de Can Xercavins, s/n · 08191 Rubí (BCN)

El disseny és el primer pas per a crear o remodelar un jardí.

Compaginem les necessitats i desitjos del client amb les condicions físiques i ambientals de l’espai.

Pensem en l’evolució del jardí a llarg termini i en el seu manteniment.

Elaborem els projectes tenint en compte les característiques dels espais, els usos previstos, l’entorn social, els antecedents, l’entorn físic, el medi ambient i les directrius marcades pel promotor.

EL DISSENY ÉS LA GARANTIA DE L'ÈXIT D'UN JARDÍ

Des del projecte d’un nou espai fins a la remodelació d’un existent, el nostre equip de professionals l'ajuda en el camí de l’èxit.

Pensem en el dia a dia del jardí, les nostres propostes són sostenibles en el temps, no només avui. Estudiem les condicions tècniques dels espais: sol i ombra, orientació, temperatura, desnivells, possibles vistes, etc.

SOM PASSATGISTES. US ASSESSOREM EN TOTS ELS ELEMENTS DEL JARDÍ

Jardineres, escales, il·luminació, tancaments, materials, fustes..... també formen part d’un espai exterior.

 

img_divider

Les claus d'un bon disseny de jardí

Funcional

Accessible

Sostenible

 

Elements d'un projecte de disseny

Memòria

Plànols

Pressupost

Amidaments

Plec de prescripcions tècniques

Qualitat i medi ambient i Prevenció de Riscos Laborals

Estem certificats en:

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: Optimització de processos gràcies a la millora contínua; Planificar, controlar i vigilar els elements que fan possible la prestació d’un bon servei per aconseguir la satisfacció dels nostres clients.
Alguns trets característics d’aquesta gestió són: flota de vehicles adaptada a la diversitat d’espais, gestió de residus (separació en origen, reciclatge), tècniques i gestió d’estalvi d’aigua de reg, lluita integrada contra plagues i malalties.
Alguns trets característics d’aquesta gestió són: Treballadors formats i informats en matèria preventiva; Procediments de treball segurs; Equips i eines certificades CE; Equips de protecció col·lectiva i individual adequats. Tot això per a garantir la Seguretat i la Salut dels nostres treballadors.