Camí de Can Xercavins, s/n · 08191 Rubí (BCN)

El disseny és el primer pas per a crear o remodelar un jardí.

Compaginem les necessitats i desitjos del client amb les condicions físiques i ambientals de l’espai.

Pensem en l’evolució del jardí a llarg termini i en el seu manteniment.

Elaborem els projectes tenint en compte les característiques dels espais, els usos previstos, l’entorn social, els antecedents, l’entorn físic, el medi ambient i les directrius marcades pel promotor.

El disseny és la garantia de l’èxit d’un jardí.

Des del projecte d’un nou espai fins a la remodelació d’un existent, el nostre equip de professionals l'ajuda en el camí de l’èxit.

Pensem en el dia a dia del jardí, les nostres propostes són sostenibles en el temps, no només avui. Estudiem les condicions tècniques dels espais: sol i ombra, orientació, temperatura, desnivells, possibles vistes, etc.

Som paisatgistes. Us assessorem en tots els elements del jardí.

Jardineres, escales, il·luminació, tancaments, materials, fustes..... també formen part d’un espai exterior.

Disseny de jardins 3D

Disseny i conceptualització de jardins i espais verds

img_divider

Les claus d'un bon disseny de jardí

  Funcional
  Accessible
  Sostenible

 

Elements d'un projecte de disseny

  Memòria
  Plànols
  Pressupost
  Amidaments
  Plec de prescripcions tècniques

Estem certificats en:

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT: ISO 9001:2015.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: Optimització de processos gràcies a la millora contínua; Planificar, controlar i vigilar els elements que fan possible la prestació d’un bon servei per aconseguir la satisfacció dels nostres clients.

SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL: ISO 14001:2015.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: flota de vehicles adaptada a la diversitat d’espais, gestió de residus (separació en origen, reciclatge), tècniques i gestió d’estalvi d’aigua de reg, lluita integrada contra plagues i malalties.

SISTEMA DE GESTIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: ISO 45001:2018.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: Treballadors formats i informats en matèria preventiva; Procediments de treball segurs; Equips i eines certificades CE; Equips de protecció col·lectiva i individual adequats. Tot això per a garantir la Seguretat i la Salut dels nostres treballadors.

Estem acreditats per la Generalitat de Catalunya, la classificació com a contractistes avala la nostra capacitat i solvència tècnica i econòmica.