Camí de Can Xercavins, s/n · 08191 Rubí (BCN)

Comptar amb una empresa forestal com Parcs i Jardins Catalunya permet fer una gestió correcte de la massa forestal.

La gestió forestal garanteix la persistència de les masses forestals compatibilitzant-la amb l’aprovisionament de béns i serveis i la multifuncionalitat dels boscos. L’aprofitament sostenible dels recursos forestals cobreix les necessitats d’un sector econòmic clau per al territori i permet la persistència i millora dels boscos davant dels riscos com els incendis forestals i del canvi climàtic.

Treballs forestals:

 • Obertura i manteniment de franges de protecció i prevenció d’incendis forestals
 • Reforestacions
 • Obertura i manteniment de camins
 • Desbrossament i neteja de parcel·les.
 • Aclarides de masses arbrades
 • Desenvolupament de tècniques de bioenginyeria
 • Assessorament en planificació i gestió forestal

Criteris a tenir en compte:

 • El bosc és un sistema multifuncional
 • La persistència de la massa.
 • Sostenibilitat en els aprofitaments
 • Seguretat vers les persones

Manteniment i conservació del bosc

Desbrossament amb empresa forestal

Neteja empresa forestal

img_divider

Estem certificats en:

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT: ISO 9001:2015.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: Optimització de processos gràcies a la millora contínua; Planificar, controlar i vigilar els elements que fan possible la prestació d’un bon servei per aconseguir la satisfacció dels nostres clients.

SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL: ISO 14001:2015.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: flota de vehicles adaptada a la diversitat d’espais, gestió de residus (separació en origen, reciclatge), tècniques i gestió d’estalvi d’aigua de reg, lluita integrada contra plagues i malalties.

SISTEMA DE GESTIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: ISO 45001:2018.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: Treballadors formats i informats en matèria preventiva; Procediments de treball segurs; Equips i eines certificades CE; Equips de protecció col·lectiva i individual adequats. Tot això per a garantir la Seguretat i la Salut dels nostres treballadors.

Estem acreditats per la Generalitat de Catalunya, la classificació com a contractistes avala la nostra capacitat i solvència tècnica i econòmica.