Camí de Can Xercavins, s/n · 08191 Rubí (BCN)

Servei de manteniment integral de parcs, de jardins i d’espais exteriors de tot tipus, un únic proveïdor és l’encarregat i el responsable de la conservació i el manteniment de tots els espais exteriors.

Cada espai té unes necessitats a tenir en compte, cal donar molta importància en la selecció de les espècies, que necessitin menys recursos en el futur i sigui senzill mantenir-les com el primer dia.

 • Servei de manteniment anual, per estacions o actuacions puntuals.
 • Servei d’urgències 365/24 h a l’any inclòs als manteniments.
 • Servei integral.
 • Manteniment de gespa artificial.
 • Manteniment de xarxes de reg.
 • Tractaments fitosanitaris preventius i curatius.
 • Aplicació de Gestió integrada de plagues
 • Lluita biològica
 • Mobiliari i jocs infantils

Fem manteniment de jardins i espais verds per a:

 • Particulars amb jardins privats o de zones verdes comunitàries.
 • Indústries amb recintes enjardinats.
 • Gestors públics que disposen de parcs, jardins i espais verds públics.

Manteniment i sega de la gespaManteniment de jardinsConservació de parcs públics

img_divider

Tipus de manteniment

  Preventiu
  Correctiu
  Restauració

 

Criteris de mateniment

  Netedat
  Estètica i funcionalitat
  Sostenibilitat
  Seguretat
  Accessibilitat

Estem certificats en:

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT: ISO 9001:2015.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: Optimització de processos gràcies a la millora contínua; Planificar, controlar i vigilar els elements que fan possible la prestació d’un bon servei per aconseguir la satisfacció dels nostres clients.

SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL: ISO 14001:2015.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: flota de vehicles adaptada a la diversitat d’espais, gestió de residus (separació en origen, reciclatge), tècniques i gestió d’estalvi d’aigua de reg, lluita integrada contra plagues i malalties.

SISTEMA DE GESTIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: ISO 45001:2018.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: Treballadors formats i informats en matèria preventiva; Procediments de treball segurs; Equips i eines certificades CE; Equips de protecció col·lectiva i individual adequats. Tot això per a garantir la Seguretat i la Salut dels nostres treballadors.

Estem acreditats per la Generalitat de Catalunya, la classificació com a contractistes avala la nostra capacitat i solvència tècnica i econòmica.