Camí de Can Xercavins, s/n · 08191 Rubí (BCN)

Execució, manteniment i control de sistemes de reg automàtics, autònoms o centralitzats, sempre amb el condicionant d’aprofitar els recursos hídrics de la manera més eficient i sostenible.

  • Assessorament tècnic en la redacció i el càlcul dels projectes de reg.
  • Control en l’execució de la instal·lació de la xarxa de reg.
  • Control del consum d’aigua dels espais verds a través de telegestió i altres sistemes de gestió.
  • Gestió sostenible del reg.

L’escassetat d’aigua potable és un problema general del nostre planeta. L’aigua és un bé col·lectiu del qual no es pot fer un mal ús. El nostre objectiu en cadascun dels projectes que desenvolupem és aconseguir la màxima eficiència en el consum d’aigua.

Serveis d'instal·lació de reg automàtic

 

Xarxes de reg automàtic i programables, disseny i instal·lació de xarxes de reg que cobreixin les necessitats concretes de cada jardí, incloent-hi dispositius programables que en facilitin el manteniment i la gestió.

 

Recuperació d’aigües pluvials, reduir la inversió en recursos hídrics és molt important, proposem sistemes per a acumular aigua de pluja per al reg.

 

Equips de bombeig, depenent de les característiques del jardí o zona enjardinada, és possible que sigui necessari un equip de bombeig d’aigua que permeti que el reg sigui possible i uniforme en tota la superfície.

 

Servei permanent d’urgències, servei 24h/365 dies pel servei de manteniment de xarxes de reg.

Degoter de reg automàtic

Reg per aspersió

img_divider

Estem certificats en:

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT: ISO 9001:2015.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: Optimització de processos gràcies a la millora contínua; Planificar, controlar i vigilar els elements que fan possible la prestació d’un bon servei per aconseguir la satisfacció dels nostres clients.

SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL: ISO 14001:2015.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: flota de vehicles adaptada a la diversitat d’espais, gestió de residus (separació en origen, reciclatge), tècniques i gestió d’estalvi d’aigua de reg, lluita integrada contra plagues i malalties.

SISTEMA DE GESTIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: ISO 45001:2018.

Alguns trets característics d’aquesta gestió són: Treballadors formats i informats en matèria preventiva; Procediments de treball segurs; Equips i eines certificades CE; Equips de protecció col·lectiva i individual adequats. Tot això per a garantir la Seguretat i la Salut dels nostres treballadors.

Estem acreditats per la Generalitat de Catalunya, la classificació com a contractistes avala la nostra capacitat i solvència tècnica i econòmica.