Com evitar l’aparició de malalties a la gespa.

Les malalties són un dels majors problemes que afecten la gespa. Bàsicament n’hi ha de dos tipus: Les causades per organismes vius tals com a fongs, bacteris, virus, etc. I les malalties provocades per factors aliens a paràsits i més aviat atribuïbles a l’entorn de la gespa (clima, sòl, aigües de reg, fertilització, etc.).

En moltes ocasions les plantes contreuen malalties perquè es troben en un estat receptiu per debilitat. Tanmateix, l’entorn influeix en l’agent de la malaltia augmentant la seva agressivitat, la seva rapidesa de desenvolupament, la seva producció d’òrgans de disseminació, etc.

Hi ha certs factors que afavoreixen l’aparició i desenvolupament de les malalties, tals com l’excés d’humitat, la densitat excessiva de vegetació, les segues molt rases que deixen la planta en situació precària, el tipus de sega amb fulles mal afilades que provoquen ferides a la planta, l’excés de fertilització, la qualitat del sòl, pH, salinitat, desequilibri nutritiu, etc., la qualitat de les aigües de reg, la il·luminació i ventilació de la superfície enjardinada, etc.

Normalment la gespa és una coberta verda formada per una o més espècies, generalment gramínies. Cal tenir en compte que no totes les espècies són igual de sensibles als patògens causants de les diferents malalties.

Un exemple: Els regs d’estiu, que han de ser freqüents, provoquen entre altres causes les malalties criptogàmiques (causades per fongs). Convé fer tractaments preventius periòdicament sobretot durant l’estiu, a partir de la germinació de les llavors i, sobretot tractaments concrets i resolutius davant la presència i diagnòstic de qualsevol malaltia.

Per combatre totes aquestes malalties s’utilitzen productes fitosanitaris específics. Hi ha tota una gamma de productes per al tractament de les malalties dels vegetals adequades per al seu ús en jardins i en l’àmbit domèstic. Si en voleu saber més, ens ho podeu consultar.

Feu un comentari