És hora d’airejar la gespa.

La gespa, com cultiu que és, necessita d’una sèrie d’actuacions pel seu manteniment. Aquestes actuacions estan distribuïdes al llarg de l’any i ara, durant la primavera és l’hora d’airejar.

En terrenys compactats, pesats, argilencs i amb tendència a entollar-se, la gespa es deteriora amb més facilitat i requereix de la intervenció d’aquesta operació per tornar a recuperar l’estat òptim. La terra, amb el temps va compactant-se provocant que els espais d’aire, d’on van respirant les arrels de la gespa, vagin desapareixent i així provocant la malaltia de la “asfíxia radicular”. Amb l’airejat de la gespa mitjançant maquinària específica que va punxant la gespa i extraient uns tacs o cilindres de terra compacta per després eliminar-los del jardí, la superfície de la gespa queda com un colador amb forats.

tros escarificat

D’aquesta manera es facilita la penetració de l’aire, aigua, nutrients i productes fúngics, així com la descompactació i ventilació del sòl, millorant el desenvolupament de les arrels.

beneficios del escarificado

Amb aquest treball deixem preparat la gespa per posteriorment realitzar una ressembrat i encebament.

Una gespa de qualitat és el resultat d’una bona instal·lació i d’un manteniment periòdic, per això és convenient que tasques específiques en el manteniment de la gespa siguin realitzades per professionals del sector. Si en voleu saber més, ens ho podeu consultar.

Feu un comentari