Posada a punt de la gespa.

Rere l’hivern, la gespa desperta definitivament de la parada vegetativa i, amb això, desperten també les seves necessitats nutricionals. És ara a la  primavera el millor moment per posar a punt la gespa del nostre jardí.

Escarificació i aireació

Una de les primeres tasques és l’escarificació i l’aireació de la gespa. Amb l’escarificació aconseguim extreure la capa superficial i compacta formada per terra, restes d’arrels i fulles que han anat acumulant-se i que impedeixen la lliure circulació de l’aigua, nutrients i aire. Mentre que l’aireació consisteix a punxar la gespa mitjançant ferramentes específiques per solucionar la compactació i oxigenar el sòl en profunditat.

                                          escarificació    airejadora

Adobs

És important també adobar en aquesta època de l’any, utilitzant sempre adobs de llarga duració perquè van a romandre actius en la terra durant uns mesos. També és recomanable aplicar un  enceball, és a dir, una esmena formada per matèria orgànica i sorra que va molt bé per millorar la textura de la terra. Si la gespa presenta un deteriorament en certes àrees o està poc dens, aprofita per fer una ressembra i no t’oblides de ficar a punt la xarxa de reg.

adob

Totes aquestes tasques són molt beneficioses per a tota gespa i s’haurien de fer sistemàticament cada any i que millor que deixar-se assessorar per professionals del sector.

Feu un comentari