Tractament contra la processionària.

Un any més és durant la tardor el moment idoni per tractar els nostres pins contra la processionària, eruga responsable de causar importants danys als pins del nostre entorn i que el seu símptoma més visual és la formació de bosses blanques penjant en les copes dels pins. I per què tractar ara?

Cicle biològic

Per saber el moment idoni per tractar aquesta plaga és necessari conèixer el cicle biològic d’aquest lepidòpter, perquè el tractament preventiu cal dirigir-lo preferentment contra les erugues joves, les quals són més sensibles als insecticides i encara no han produït defoliacions importants. És a la tardor quan els ous de l’eruga es troben en eclosió i les larves comencen a néixer; és en aquest estadi quan el tractament resulta més efectiu.

procesionaria cicle

La lluita contra la processionària mitjançant endoteràpia

Una forma innovadora de lluita contra la processionària és realitzar l’aplicació d’insecticides mitjançant actuacions d’endoteràpia, un tractament de baix impacte ambiental que consisteix en la  injecció al tronc del producte fitosanitari que és incorporat al sistema vascular de la planta en sentit ascendent des de la base del tronc fins a arribar a les puntes de les fulles. Aquestes fulles seran les que menjaran les larves quan surtin dels ous i acabaran morint. Aquest tractament és més efectiu que la polvorització donat que els insecticides estan a l’interior de les fulles i allà queden actius durant mesos.

IMG_1121   endo

La substància és injectada a través de petits orificis al tronc generats mitjançant el sistema Arborsystems. Aquests petits forats no suposen ferides per a l’arbre, ja que són fàcilment cicatritzables.

Destaca, d’una banda, l’absència d’atomització de productes químics en l’ambient evitant les molèsties ocasionades per la fumigació, i per un altre, total innocuïtat per a la salut dels ciutadans podent-se utilitzar a qualsevol hora del dia.

Altres mètodes i mesures

Un altre sistema de lluita és la destrucció directa de les bosses. És un mètode de lluita força indicat si l’alçada dels pins ho permet; consisteix a tallar les bosses i destruir-les per immersió en aigua o altres procediments. Aquesta operació cal realitzar-la al més aviat possible que es puguin detectar les colònies d’erugues o la formació de bosses (octubre-novembre). Quan les bosses es troben a la guia terminal d’arbres joves, s’ha de vigilar no malmetre aquesta guia, per la qual cosa és aconsellable obrir la bossa o arrencar-la, o bé tractar-la de forma directa amb un insecticida.

bossa processionaria

Com a mesura complementària està la utilització de feromones sexuals. S’utilitzen trampes de feromones sexuals per a la captura massiva de papallones mascles, les quals es col·loquen durant el seu període de vol que va des de mitjan juny fins a setembre (segons la climatologia de la zona).També la col·locació de caixes niu per atraure ocells insectívors que tenen una gran acció contra les erugues de la processionària.

Amb l’ajuda de professionals es podrà eradicar la plaga i els pins aniran regenerant-se amb el pas del temps, cal actuar com més aviat millor. Si en voleu saber més, ens ho podeu consultar.

Feu un comentari