Acord de col·laboració per oferir als estudiants accés gratuït a les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme.

Barcelona, 23 d’octubre de 2023

La Fundació de la Jardineria i el Paisatgisme (FJiP), en col·laboració amb l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) i Parcs i Jardins Catalunya, es complau a anunciar un emocionant acord de col·laboració que beneficiarà tots els estudiants dels graus d’Enginyeria de Ciències Agronòmiques i Paisatgisme.

Mitjançant aquest acord, els estudiants tindran accés gratuït a la Consulta en línia de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) i als Manuals Pràctics de Jardineria publicats per la FJiP.

La FJiP agraeix el patrocini d’aquest acord a Parcs i Jardins Catalunya i valora la voluntat de l’EEABB d’oferir aquest servei tan valuós als seus estudiants.

Aquest acord representa una oportunitat única per als estudiants de l’EEABB d’accedir a recursos especialitzats en jardineria i paisatgisme que enriquiran la seva experiència acadèmica i els proporcionaran eines essencials pel seu futur professional.

Els responsables d’aquest acord de col·laboració són els següents:
Per part de la FJiP: David Mª Gómez Lloría, Director Tècnic. Per part de Parcs i Jardins Catalunya: Jordi Bosch i Janer, Director General i Per part de l’EEABB: Xavier Fàbregas Bargalló, Director de l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona.

La FJiP, l’EEABB i Parcs i Jardins Catalunya esperen que aquesta col·laboració proporcioni als estudiants una eina valuosa per a la seva formació i desenvolupament en el camp de la jardineria i el paisatgisme. La jardineria, una disciplina que desperta un interès creixent, es beneficiarà enormement de la capacitació i de l’accés a les normes tecnològiques i als manuals pràctics que aquest acord proporciona.

Enllaços d’interès:

  • Normes Tecnològiques de Jardineria: https://www.ntjdejardineria.org/
  • Escola: https://eeabb.upc.edu/ca
  • Parcs i Jardins Catalunya: https://www.parcsijardinscatalunya.com/

Feu un comentari