Rebem el Certificat d’Excel·lència del Gremi de Jardineria.

El Gremi Professional de Jardineria ens ha otorgat el Certificat d’Excel·lència que garantitza la qualitat del nostre servei.

Es tracta d’un distintiu que valora l’excel·lència en diversos aspectes, incloent el disseny i projectes de jardineria i paisatgisme, la construcció i manteniment de parcs i jardins, els sistemes de reg, les gespes i prats, les cobertes verdes i els enjardinaments verticals, així com la poda i tala d’arbrat i la gestió de plagues.

El certificat té una validesa de 3 anys des de la seva emissió, però la nostra empresa treballa dia a dia per si fos possible millorar aquesta puntuació de 100/100. Cada cop són més els paràmetres que es miren a nivell empresarial per garantir la qualitat dels serveis i les bones execucions. Els espais verds han de cuidar-se i mantenir-los per assegurar la cura del medi ambient.

Aquest reconeixement el sumem a les ISO (9001, 14001 i 45001) que tenim reconegudes per tal de garantir el millor servei en la construcció i manteniment d’espais verds.

A més, volem expressar el nostre agraïment als nostres clients per la seva confiança en els nostres serveis i a tots els professionals del Gremi de Jardineria per aquest reconeixement.

Feu un comentari