Reforcem el compromís amb la seguretat infantil a través d’una formació integral.

Aquesta setmana, hem fet un pas més en la nostra dedicació a garantir entorns segurs per als més petits, mitjançant la participació en un curs formatiu clau. L’esdeveniment, centrat en les “Normatives per a les Instal·lacions, Inspeccions i Manteniment d’Àrees de Jocs Infantils i Àrees de Gimnàstica,” va ser dirigit per l’expert David Busquiel Deltell, director tècnic d’Ases XXI.

Des de la teoria fins a la pràctica, vam assimilar informació valuosa per continuar millorant els nostres serveis i garantir la seguretat de les àrees de joc infantils. Durant la jornada de formació, vam explorar les normatives vigents, desgranant els detalls teòrics essencials.

La part pràctica va ser una experiència enriquidora, ja que vam traslladar els coneixements adquirits al parc de Ca n’Alzamora a Rubí. La posada en pràctica en aquest entorn concret va permetre una comprensió més profunda i la consolidació dels coneixements teòrics adquirits anteriorment.

Va ser una experiència molt enriquidora per a tots els treballadors que hi van assistir, un dia ple d’aprenentatge i col·laboració. Aquesta iniciativa reflecteix el compromís continu de l’organització amb l’excel·lència i la seguretat per a tothom.

En aquest sentit, reafirmem la nostra missió de proporcionar entorns segurs i adaptats a les normatives més recents, consolidant-nos com a referents en la promoció de la seguretat infantil als parcs i espais de lleure. Aquesta formació no només beneficia directament l’equip, sinó que contribueix al benestar general de la comunitat, assegurant que les àrees de joc siguin llocs segurs i en consonància amb les normatives establertes.

Feu un comentari