Arboricultura: la gestió dels arbres a pobles i ciutats.

L’arboricutlura es aquell conjunt de tasques que es realitzen en l’àmbit urbà per gestionar l’arbrat. La vida i la natura són necessàries a les ciutats i una de les maneres de representar la natura en l’espai urbà és mitjançant la presència dels arbres. Investigacions realitzades  fa poc demostren que la presència d’arbrat millora el benestar de les persones, redueixen l’estrès, afavorint la salut psicofísica del ciutadà. A més, l’ombreig agradable de carrers i parcs atrau la socialització i al joc.

Beneficis dels arbres a pobles i ciutats

Les persones en general saben o perceben que els arbres són bons als espais urbans, proporcionant una sensació molt agradable difícil d’explicar. I és que l’arbre té múltiples funcions: estètiques, ambientals, ecològiques, socials, històrics, simbòliques, culturals i recreatives, i generalment contribueix amb els seus beneficis a millorar la qualitat de l’ambient urbà.

Entre els seus beneficis destaquem:

 • Redueixen la temperatura ambient.                                          arbrat
 • Disminueixen la contaminació.
 • Oxigenen l’aire.
 • Proporcionen ombra.
 • Absorbeixen part del soroll urbà.
 • Estalvien aigua.
 • Són refugi de fauna.
 • Ofereixen espais públics de major qualitat,…

Per aquests motius és fonamental establir un criteri tècnic en el seu maneig (ubicació, tipus d’espècie, característiques del medi i de l’espècie, manteniment, …), a través d’un programa d’arboricultura, considerant els arbres com individus.

Què és l’arboricultura?

L’arboricultura és un plantejament modern de la cura dels arbres a les ciutats, que requereix planificació a llarg termini, coordinació professional i participació local.

Des de Parcs i Jardins Catalunya sabem que la gestió de l’arbrat a la ciutat està condicionada per l’entorn urbà, però que els factors de producció: genètica, edat, qualitat de l’estació, tractaments culturals, densitat, etc., no canvien però si la forma de gestionar-los, i els seus professionals tenen en compte que l’objectiu és l’obtenció de béns i serveis per als habitants de les ciutats i que l’actuació està recolzada per un marc legal vigent.

La nostra experiència ens ha portat a assolir aquest objectiu respectant la biologia de l’arbre i per això, a l’hora de gestionar l’arbrat urbà fem un estudi i una planificació estructurada, partint de la reflexió sobre quines són les espècies més adequades per les condicions climàtiques i amb l’aplicació de criteris sostenibles.

Per tant, tenim en compte els següents aspectes:

 • Selecció de les espècies.                                                                                                          poda-arbres
 • Processos i tècniques de plantació.
 • Processos de manteniment (poda, control de plagues, neteja,..).
 • Actualització de l’inventari.
 • Protecció del verd.
 • Seguretat i salut.
 • Criteris mediambientals.
 • Formació interna.
 • Comunicació i divulgació.

Des de Parcs i Jardins Catalunya, a través d’aquestes línies d’acció que inclouen diferents tasques o activitats, duem a terme per a ajuntaments i institucions la gestió de l’arbrat urbà. Si en voleu saber més, consulteu la secció d’arboricultura, o ens ho podeu consultar.

Feu un comentari