Construcció d’un jardí amb rocalla..

Normalment quan pensem en un jardí, el primer pensament que ens passa pel cap és un jardí format per elements vegetals: gespa, arbres, arbusts, enfiladisses, …Però no sempre és així. Un jardí pot estar dissenyat i construït amb elements no vegetals com és el cas d’un jardí amb rocalla. Aquest tipus de jardí es caracteritza per la combinació de la presència de roques, espècies vegetals i altres elements com pot ser un possible curs d’aigua.

No és difícil assolir les condicions adequades per a les plantes i crear un espai atractiu que sembli tan natural com sigui possible, però a l’hora del disseny i la construcció de la rocalla cal tindre en compte una sèrie d’aspectes. Per això, des de Parcs i Jardins Catalunya, amb la nostra experiència volem donar senzills consells.

 

Adequat per…..                                                                   

Jardí amb rocalla

Un dels espais més adequats per la construcció d’una rocalla és en indrets amb pendents naturals, però no vol dir que en espais plans no es pugui construir, caldrà fer més esforç però valdrà la pena.

Una altra consideració que pot influir en la construcció és l’espai. Com més petit més limitat serà el disseny, però al mateix temps, la rocalla pot crear diversos hàbitats diferents.

Quan construir una rocalla per al jardí

La tardor i l’hivern són bones èpoques per construir un jardí amb rocalla. Millor a l’hivern per donar a les roques i terres temps per establir-se abans d’afegir les plantes a la primavera.

Com construir una rocalla

  • Escollir el lloc. Cal evitar la proximitat a arbres i construccions que podrien modificar la perspectiva i l’escala. És convenient utilitzar posicions obertes on les plantes rebran sol durant la major part del dia i tinguin un bon drenatge.
  • Preparació i elecció del material. Tal com ja em dit, és fonamental un bon drenatge del sòl, que el subsòl sigui permeable. Si és arenós, perfecte, però si és argilós, les plantes podran tindre problemes, caldrà un sistema de drenatge. Aquest drenatge pot consistir en una capa composta d’elements gruixuts situats a 30-40 cm. de la superfície del sòl, sempre començant pel punt més alt, i que morirà sota l’última roca. També es pot instal·lar tubs de drenatge. També cal eliminar les males herbes. Pel que fa al material, hi ha una gran varietat de roques, pedres, grava o pissarra. És preferible que siguin de la zona perquè es veurà en harmonia amb l’entorn.
  • Col·locació de les roques. Primer es col·loquen les roques grans que actuaran com a claus del conjunt, i a continuació les de menor dimensió. Col·locar les roques en grups irregulars de nombre imparell, amb afloraments més petits, i que la cara visible sigui la més erosionada. Per donar una certa estabilitat, cal soterrar les roques 2/3 del seu volum. Per últim, separar les roques perquè les plantes puguin desenvolupar-se.
  • Plantació del rocall. Deixar passar un parell de setmanes abans de començar a plantar per a permetre l’estabilització de la terra i les roques. És aconsellable realitzar la plantació en grups irregulars utilitzant tres plantes com a mínim de la mateixa espècie. I col·locar les plantes en esglaons successius harmonitzant colors, formes i èpoques de floració.

Construcció de jardí amb rocalla          Detall rocalla           Jardí amb rocalla i escales

 

Finalment remarcar la necessitat de realitzar els treballs amb la màxima seguretat. La construcció de rocalles és un dels elements que presenten més dificultat i risc en la construcció. Per aquest motiu, en cas de voler una rocalla al seu jardí, és millor que es posin a mans d’una empresa experta i consolidada.

A Parcs i Jardins Catalunya S.L compten amb un equip professional i qualificat preparat per assessorar-vos a crear i construir un jardí  amb rocalla a la seva mida. Si en voleu saber més, ens ho podeu consultar.

Feu un comentari