Aprofita l’aigua de pluja per al reg.

Com éssers vius que són les plantes necessiten l’aigua per poder viure i que millor que poder aprofitar l’aigua de pluja.

Cada zona té un règim de precipitacions  diferent però l’aigua que cau del cel sempre és benvinguda per regar tot tipus de plantes, inclús aquelles més exigents com les falgueres. Però és necessari poder emmagatzemar-la.

El més econòmic és ficar cubells o bidons en el jardí els dies de pluja. Es pot fer servir qualsevol tipus de cubell però els més recomanables són els de plàstic (PVC), ja que són més fàcils de netejar i per tant mantindran l’aigua de pluja pura.

poal d'aigua   bidons pluja

Altra opció és col·locar canals de reg en les façanes i cubells en els extrems.
És més laboriós però permet emmagatzemar prou quantitat d’aigua que a continuació es pot guardar en ampolles de plàstic grans en un lloc preferentment fosc, fresc i sec.

canal aigua         bido 1

També es pot fer que l’aigua recollida pels canals vagi directament a un pou o estany.

diposit aigua

S’aconsella emmagatzemar l’aigua de pluja i deixar-la un temps no inferior a dos dies en un recipient obert abans d’utilitzar-la. Deixant-la reposar, part dels ions gasosos arrossegats per la pluja i dissolts en l’aigua  tornen a l’atmosfera mentre que la pols i altres partícules es dipositen al fons del recipient. Amb petites actuacions com aquestes estarem estalviant i fent un ús responsable de l’aigua

Feu un comentari